Kontakt

E-mail

info@dinamo.hr

Telefon

098 302 122

Adresa

dr. Luje Naletilića 30c
10020 Zagreb
Hrvatska